Metody wprowadzania informacji do mobilnych dokumentów interaktywnych oparte na identyfikacji podobnych treści - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody wprowadzania informacji do mobilnych dokumentów interaktywnych oparte na identyfikacji podobnych treści

Abstrakt

Artykuł dotyczy nowatorskiej architektury dokumentu pozwalającej na szybsze wprowadzanie informacji i wydajniejsze ich przetwarzanie. Dokumenty opracowywane zgodnie z przedstawioną architekturą charakteryzują się tym, że są wykonywalne, mobilne, interaktywne oraz inteligentne. Dokumenty te aktywnie współpracują z użytkownikiem podczas wprowadzania treści oraz są w stanie automatycznie przemieszczać się w Internecie. Ponadto dokumenty, oprócz wizualnego przedstawienia treści w nich zawartych, posiadają również funkcjonalność realizującą te treści. Artykuł przedstawia możliwości zastosowania metod wykrywania plagiatów oraz metod wyszukiwania informacji do wspomagania użytkowników w tworzeniu dokumentów. W szczególności przedstawione jest wykorzystanie do wypełniania dokumentów metody klasteryzacji kierunkowej służącej do wspomagania wyszukiwania informacji.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 65 - 68,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek A.: Metody wprowadzania informacji do mobilnych dokumentów interaktywnych oparte na identyfikacji podobnych treści// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. Nr 31 (2012), s.65-68
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi