Metody wspomagania wyszukiwania informacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody wspomagania wyszukiwania informacji

Abstrakt

Wyszukiwanie informacji analizowane może być z perspektywy użytkownika i w kontekście tego, jakie czynności może on podjąć, aby odnaleźć interesujące go informacje bez wsparcia ze strony analizatora języka. Użytkownicy stosują wyszukiwarki internetowe, jednak często nie są świadomi pełnego zakresu ich możliwości. Wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarek polega na wprowadzaniu zapytań w polu tekstowym. Opracowane zostały liczne metody wyszukiwania wspomagające formułowanie zapytań oraz pozwalające określić rodzaj poszukiwanych danych w inny sposób niż w formie zapytania. W celu umożliwiania użytkownikom odnajdowania informacji powstały między innymi metody interaktywnego rozszerzania, personalizacji, klasteryzacji danych oraz wyszukiwania relewantnego. Metody te zaprezentowane w tym rozdziale.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Inteligentne wydobywanie informacji z internetowych serwisów społecznościowych strony 63 - 74
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek A.: Metody wspomagania wyszukiwania informacji// Inteligentne wydobywanie informacji z internetowych serwisów społecznościowych/ ed. ed. Bogdan Wiszniewski Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2011, s.63-74
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi