Recent progress in research on the cutting processes of wood. A review COST Action E35 2004-2008: Wood machining - micromechanics and fracture - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Recent progress in research on the cutting processes of wood. A review COST Action E35 2004-2008: Wood machining - micromechanics and fracture

Abstrakt

Zaprezentowano postępy w badaniach przecinania drewna ze szczególnym uwzględnieniem nowych metod dedykowanych zwiększeniu wydajności materiałowej w tartacznictwie. Zademonstrowano przydatność współczesnej mechaniki pękania do szacowania mocy skrawania dla pił, których wartości rozwarcia są różne od pił użytych w badaniach skrawalnościowych. W tych ostatnich wyznaczano wiązkość materiału obrabianego oraz naprężenia tnące. Badania prowadzono na pilarce ramowej z eliptyczna trajektoria ruchu ostrzy pił i dynamicznym wyrównoważeniem układu napędu głównego.Keywords cutting power, fracture mechanics, machining efficiency, volume recovery

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
HOLZFORSCHUNG nr 63,
ISSN: 0018-3830
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Orłowski K., Pałubicki B.: Recent progress in research on the cutting processes of wood. A review COST Action E35 2004-2008: Wood machining - micromechanics and fracture// HOLZFORSCHUNG. -Vol. 63, nr. iss. 2 (2009),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi