Sawing frozen wood with narrow kerf saws: Energy and quality effects. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sawing frozen wood with narrow kerf saws: Energy and quality effects.

Abstrakt

Opór skrawania zależy podczas przecinania nie tylko od wilgotności drewna lecz również od jego temperatury. W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przecinania drewna sosnowego zmrożonego na pilarce ramowej wielopiłowej. Dla porównania wykonano również testy dla drewna o temperaturze pokojowej. Czynnikami badanymi były: moc skrawania, dokładność przecinania w postaci grubości elementów, a także chropowatość powierzchni. Otrzymane wartości oporu skrawania są większe od danych rekomendowanych w literaturze. Obserwowano spadek dokładności przecinania - większe rozrzuty grubości, a z kolei przecięte powierzchnie charakteryzowały się większą gładkością.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
FOREST PRODUCTS JOURNAL nr 59,
ISSN: 0015-7473
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Orłowski K., Sandak J., Negri M., Dzurenda L.: Sawing frozen wood with narrow kerf saws: Energy and quality effects.// FOREST PRODUCTS JOURNAL. -Vol. 59, nr. nr 3 (2009),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi