Regulacja pozycji prawnej Narodowego banku polskiegow kontekście członkostwa europejskim systemie banków centralnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Regulacja pozycji prawnej Narodowego banku polskiegow kontekście członkostwa europejskim systemie banków centralnych

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w unii europejskiej . Rola samorządów lokalnych. studia i materiały strony 112 - 120
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szywała M., Knitter-Trzcińska V.: Regulacja pozycji prawnej Narodowego banku polskiegow kontekście członkostwa europejskim systemie banków centralnych// Małe i średnie przedsiębiorstwa w unii europejskiej . Rola samorządów lokalnych. studia i materiały/ ed. eds. Adam Górnicki, Janusz Hochleitner Elbląg: Szkoła wyższa im. B. Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu, ELBLĄSKIE sTOWARZYSZENIE WSPIERANIA iNICJATYW pOZARZĄDOWYCH, 2005, s.112-120
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi