Relacje pomiędzy postępowaniem uproszczonym a postępowaniem w sprawach gospodarczych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Relacje pomiędzy postępowaniem uproszczonym a postępowaniem w sprawach gospodarczych.

Abstrakt

W pracy dokonano porównania postępowania w sprawach gospodarczych i postępowania uproszczonego, ich wzajemne relacje i przenikanie się. Nadto podano argumentację przemawiającą za stano, iż w postępowaniu gospodarczym stosuje się przepisy o postępowaniu uproszczonym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Edukacja menedżerska a społeczne i prawne otoczenie biznesu strony 185 - 197
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Banasik P.: Relacje pomiędzy postępowaniem uproszczonym a postępowaniem w sprawach gospodarczych. // Edukacja menedżerska a społeczne i prawne otoczenie biznesu/ ed. E. Grzegorzewska - Mischka. Gdańsk: P. Gdań., 2002, s.185-197
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi