Reliability of flue gas desulphurisation installations - the essential condition of efficient air pollution control - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Reliability of flue gas desulphurisation installations - the essential condition of efficient air pollution control

Abstrakt

W celu minimalizacji niekorzystnego wpływu SO2 i SO3 na środowisko naturalne w wielu instalacjach skrubery odsiarczające gaz spalinowy (FGD) stosowane są do usuwania tlenków siarki z gazów wylotowych. Ostre warunki pracy skruberów i dodatkowego osprzętu powodują problemy korozyjne w powszechnie stosowanych materiałach konstrukcyjnych a awarie wywierają długookresowy wpływ na środowisko. Opisano najnowsze doświadczenia związane z korozją oraz nowe materiały stosowane w systemach FGD. Opis materiałów zawiera ich zalety i wady, obszary zastosowań, metody testowania oraz względny koszt.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 11, strony 205 - 209,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Miszczyk A., Darowicki K.: Reliability of flue gas desulphurisation installations - the essential condition of efficient air pollution control// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 11., nr. 3 (2002), s.205-209
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi