Removal and retention of selected heavy metals in components of a hybrid wetland system - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Removal and retention of selected heavy metals in components of a hybrid wetland system

Abstrakt

Prowadzone badania z określeniem możliwosci retencjonowania metali ciężkichw systemie hybrydowej oczyszczalni hydrofitowej. Wykazano, że znaczna rete- ncja tych pierwiastków następowała w wyniku sorpcji. Przeprowadzona ekstra- kcyjna analiza sekwencyjna wykazała, że Pb2+ i Cu2+ zostały zakumulowane w połączeniach trwałych i nie powinny ulegać wymywaniu z oczyszczalni. Nato- miast Cd2+ wskutek sorpcji we frakcjach labilnych może ulegać migracji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
W: Constructed Wetlands for Wastewater Treatment in Cold Climates strony 299 - 311
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi