The removal of biogenic compounds and suspended solids in a constructed wetland system - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The removal of biogenic compounds and suspended solids in a constructed wetland system

Abstrakt

W celu ochrony ujęcia powierzchniowego wody pitnej dla m. Gdańska w 1997 roku został wybudowany obiekt hydrofitowy na cieku spływającym ze wsi Bielkowo. System hydrofitowy jest zbiornikiem retencyjnym złożonym z dwóch części: - część ''mokra'' tzn. stale wypełniona wodą stanowiąca system grobli z wewnętrznym drenażem, która miała pełnić rolę oczyszczających złóż korzeniowych, - część ''sucha'' wypełniająca się wodą okresowo i przeznaczona do magazynowania wód wezbraniowych. Podstawą oceny skuteczności obiektu hydrofitowego i zachodzących w nim procesów biologicznych stanowiły pomiary stężeń charakterystycznych zanieczyszczeń w wodzie dopływającej do systemu, a także w wodzie infiltrującej z grobli i odprowadzanej przelewem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 11, strony 261 - 266,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Obarska-Pempkowiak H., Ozimek T., Haustein E.: The removal of biogenic compounds and suspended solids in a constructed wetland system // POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 11., nr. 3 (2002), s.261-266
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi