Reprezentatywne dla danego języka spektra odpowiedzi impulsowej kanału głosowego = English language specific spectrum generated in the human vocal tract - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Reprezentatywne dla danego języka spektra odpowiedzi impulsowej kanału głosowego = English language specific spectrum generated in the human vocal tract

Abstrakt

W pracy omówiono wybrane problemy ekstrakcji kodu informacji zawartego w dźwiękach mowy etnicznej. Autorzy, wykorzystując kompilację własnych i firmowych algorytmów, wydzielają w procesie wygładzania cepstralnego z cyfrowego zapisu dźwięków mowy naturalnej strukturę spektralną pobudzenia tonem krtaniowym i szumem oraz strukturę spektralną kanału głosowego modulującego to pobudzenie. W następnym kroku powstają -statystycznie reprezentatywne dla danego języka, bo złożone z wielokrotnie sumowanych i uśrednionych wypowiedzi zróżnicowanych co do płci i wieku parlatoriów - spektra odpowiedzi impulsowej kanału głosowego artykułowane dla pojedynczego słowa. Preparowane tym sposobem struktury spektralne przynależne wybranym słowom odmiennych systemów językowych służyć mają docelowo jako materiał wejściowy do analizy kontrastywnej homonimii międzyjęzykowej. Na obecnym etapie autorzy testują wartość merytoryczną powstających za sprawą zróżnicowanych procedur reprezentatywnych struktur spektralnych odpowiedzi impulsowej kanału głosowego artykułowanych dla słów polskich poprzez dokonywanie splotu przebiegu czasowego odtworzonego z tychże struktur z przebiegiem czasowym odtworzonym ze struktury spektralnej sygnału pobudzającego wydielonego z wypowiedzi pojedynczego mówcy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wojan Z., Wojan K.: Reprezentatywne dla danego języka spektra odpowiedzi impulsowej kanału głosowego = English language specific spectrum generated in the human vocal tract// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi