Responsible resource management in hotels - attitudes, indicators, tools and strategies ; doctoral thesis. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Responsible resource management in hotels - attitudes, indicators, tools and strategies ; doctoral thesis.

Abstrakt

Hotele stanowią jeden z głównych i wciąż rozwijających się sektorów turystyki. Budynki hotelowe sa dość energochłonne, a instalacje i zamontowane systemy często nieefektywne co prowadzi do wyraźnych skutków ubocznych dla środowiska naturalnego. Niniejsza praca zawiera informacje na temat istniejących inicjatyw prośrodowiskowych w światowym sektorze hotelarskim. Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród 610 przedstawicieli europejskiego sektora hotelowego pozwala stwierdzić iż obecnie poziom wiedzy i świadomości ekologicznej w tej dziedzinie gospodarki, pomimo iż stale rosnący, jest jednak zbyt niski aby doprowadzić do znaczących zmian w postępowaniu. Tym niemniej pojawia się wiele znaków świadczących o przygotowaniach przedstawicieli hotelarstwa na nadchodzące zmiany.Kolejna kwestią poruszoną w pracy sa indykatory postępowania środowiskowego, i systemy zarządadzania środowiskowego. Stwierdza się iż pomimo dużej popularności systemów benchmarkingu brak jest jednolitej metodologii i systemu który byłby odpowiedni dla szerokiej gamy ośrodków hotelarskich. Ponadto przeprowadzona analiza zużycia zasobów naturalnych w 2 sieciach europejskich i czynników kształtujących konsumpcję prowadzi do wniosków iż niemożliwe jest stworzenie jednolitego systemu benchmarkingu który byłby adekwatny do wszystkich kategorii hoteli, ze względu na ich duzą różnorodność i związane z tym czyniki wpływające na zużycie surowców naturalnych. Bardziej odpowiednie wydaje się tworzenie systemów benchmarkingu wewnętrznego, lub też porównywanie poszczególnych elementów usług hotelowych.Ostania część pracy opisuje tworzenie i rozwój komputerowego systemu sprawozdań środowiskowych Hilton Environmental Reporting, oraz doświadczenie wyniesione z tego procesu. Podsumowując, stwierdza się iż dobrze zaprojektowane i wdrożone programy środowiskowe i oszczędności zasobów naturalnych przynoszą znaczne zyski materialne i niematerialne, zarówno indywidualnym firmom jak i korporacjom.Monograficzna praca doktorska, dodatkowo zawiera 10 opublikowanych artykułów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska/podręcznik w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bohdanowicz P.: Responsible resource management in hotels - attitudes, indicators, tools and strategies ; doctoral thesis.. Stockholm: Kungl Tekniska Hogskolan (KTH) Energy Technology, 2006. 265 s. ISBN 91-7178-451-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi