Rewizja przybliżonej metody szacowania oporu całkowitego kadłuba płynącego w przechyle - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rewizja przybliżonej metody szacowania oporu całkowitego kadłuba płynącego w przechyle

Abstrakt

Na tle innych obiektów pływających jacht żaglowy wyróżnia się m.in. tym, że choć jest zaprojektowany jako pojazd poruszający się w pozycji wyprostowanej, to jednak znaczną część czasu żegluje w przechyle. Dlatego tak ważne jest poznanie zachodzących wtedy zjawisk, zwłaszcza związanych z oporem hydrodynamicznym. W artykule zaprezentowano porównanie oparte na weryfikacji wybranej, przybliżonej metody oszacowania zmian oporu całkowitego gołego kadłuba w wyniku jego przechylania się, polegającej na sprawdzeniu wykonanym metodą numeryczną (CFD) i eksperymentalną (przez badania modelowe). Obliczenia uproszczone oparto na metodach opracowanych w ramach serii Delft (The Delft Systematic Yacht Hull Series, DSYHS). W artykule przedstawiono wyniki oszacowań dla wybranego jachtu żaglowego.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Mechanik nr 1, strony 42 - 45,
ISSN: 0025-6552
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Karczewski A., Malinowska K., Pruszko H.: Rewizja przybliżonej metody szacowania oporu całkowitego kadłuba płynącego w przechyle// Mechanik. -Vol. 1., (2019), s.42-45
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.17814/mechanik.2019.1.7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi