River valley in planning documents. The case of towns in the northern part of Gdansk agglomeration - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

River valley in planning documents. The case of towns in the northern part of Gdansk agglomeration

Abstrakt

W strukturach zurbanizowanych doliny rzek pełnią funkcję korytarzy ekologicznych - jako element systemu ekologicznego zapewniają połączenie z obszarami zasilającymi. Niektóre z nich mają znaczenie ponadlokalne. Jednocześnie doliny rzek mogą być użytkowane jako przestrzeń integracji i rekreacji lokalnej społeczności. Strategie ochrony i kształtowania powyższych funkcji są ustalane w dokumentach planistycznych różnych szczebli. Artykuł przedstawia je na przykładzie dynamicznie rozwijającego się układu miast średniej wielkości: Wejherowa, Redy i Rumi, który stanowi północną część aglomeracji gdańskiej. W szczególności, autorzy analizują relacje między zapisami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego dotyczącymi dolin rzecznych, znajdujących się w ramach tego pasma, a lokalnymi dokumentami planistycznymi jak również ich wdrażaniem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Sensitive approach to water in urban environment strony 261 - 276
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Golędzinowska A., Sołtys J.: River valley in planning documents. The case of towns in the northern part of Gdansk agglomeration// Sensitive approach to water in urban environment/ ed. ed. A. Januchta-Szostak. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011, s.261-276
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi