Rola edukacji w zglobalizowanym społeczeństwie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola edukacji w zglobalizowanym społeczeństwie

Abstrakt

Treścią artykułu jest przedstawienie wybranej problematyki edukacji ustawicznej, jej aksjologicznego wymiaru i roli jaką odgrywa w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Edukacja ustawiczna w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego strony 41 - 48
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Walkiewicz E.: Rola edukacji w zglobalizowanym społeczeństwie// Edukacja ustawiczna w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego/ ed. pod redakcją Elżbiety Walkiewicz. Warszawa-Gdańsk: Instytut Badań Edukacyjnych, 2006, s.41-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi