Rola i zadania chemii analitycznej w zakresie technologii chemicznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola i zadania chemii analitycznej w zakresie technologii chemicznej

Abstrakt

Dążność do możliwie dokładnego poznania składu i procesów, które zachodzą w różnych obiektach materialnych stanowi siłę napędową do rozwoju narzędzi, którymi posługują się chemicy-analitycy w swojej pracy. Tymi narzędziami są (i) urządzenia kontrolno-pomiarowe wykorzystywane na etapie badań odpowiednio przygotowanych reprezentatywnych próbek w celu wykrycia, identyfikacji oraz ilościowego oznaczenia określonych składników, czyli analitów, (ii) procedury analityczne traktowane jako opis wszystkich etapów i operacji wchodzących w skład całego toku postępowania analitycznego, od momentu podjęcia decyzji o przeprowadzeniu badań analitycznych określonego obiektu materialnego poprzez etap pobierania reprezentatywnych próbek, ich przygotowania, aż do momentu opracowania wyników i przygotowania odpowiedniego raportu końcowego, oraz (iii) systemy kontroli i zapewnienia jakości wyników pomiarów analitycznych.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny wydanie 2, strony 11 - 13,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Namieśnik J.: Rola i zadania chemii analitycznej w zakresie technologii chemicznej// PRZEMYSL CHEMICZNY. -, iss. 2 (2015), s.11-13
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/62.2015.2.2
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi