Rola i znaczenie wiedzy w przedsiębiorstwie funkcjonującym wg zasad koncepcji total productive maintenance - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola i znaczenie wiedzy w przedsiębiorstwie funkcjonującym wg zasad koncepcji total productive maintenance

Abstrakt

W opracowaniu zaprezentowano rosnące znaczenie wiedzy w przedsiębiorstwie funkcjonującym wg zasad koncepcji Total Productive Maintenance (TPM) Skupiono się na kluczowych zagadnieniach dotyczących istniejących rozwiązań i zastosowania koncepcji TPM w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Koncepcje tą zestawiono w porównaniu z tzw. tradycyjnym podejściem utrzymania ruchu występującym jeszcze w wielu przedsiębiorstwach. Przedstawiono główne kryteria oceny funkcjonowania TPM. Omówiono rolę, znaczenie i rodzaj wiedzy wykorzystywanej w obu podejściach, tj. tradycyjnym i TPM, a także komputerowe systemy zarządzania przy stosowaniu koncepcji TPM. W formie schematu blokowego zaprezentowano proces wdrażania i funkcjonowania TPM w przedsiębiorstwie produkcyjnym z uwzględnieniem rodzaju wiedzy i zakresu komputerowego wspomagania zarządzania. Poruszone zagadnienia zestawiono w oparciu o badania literaturowe oraz o badania rozwiązań praktycznych występujących w wybranych przedsiębiorstwach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Tytuł wydania:
Komputerowo zintegrowane zarządzanie strony 515 - 525
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Wirkus M., Chmielarz A.: Rola i znaczenie wiedzy w przedsiębiorstwie funkcjonującym wg zasad koncepcji total productive maintenance // Komputerowo zintegrowane zarządzanie/ ed. ed. Ryszard Knosala Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011, s.515-525
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 99 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi