Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w transferze technologii z instytucji B+R do sektora high-tech na Mazowszu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w transferze technologii z instytucji B+R do sektora high-tech na Mazowszu

Abstrakt

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości stanowią rodzaj pomostu między przedsiębiorstwami a sferą B+R i poprzez podejmowane działania ukierunkowane na transfer i komercjalizację wiedzy powstałej w instytutach badawczych, wyższych uczelniach, laboratoriach etc. mogą znacznie przyspieszyć proces dyfuzji innowacji. W regionie, w którym tworzy się klaster oparty na wysokich technologiach wzrasta znaczenie instytucji pośredniczących jako tych, które mogą zachęcić do współpracy wielu regionalnych "graczy". Sukces w dziedzinie wysokich technologii determinowany jest bowiem współdziałaniem wszystkich stron, które wspólnie dysponują odpowiednimi zasobami kapitałowymi, ludzkimi, materialnymi i informatycznymi niezbędnymi do tworzenia konkurencyjnych wyrobów i usług opartych na zaawansowanych technologiach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szerenos A.: Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w transferze technologii z instytucji B+R do sektora high-tech na Mazowszu// Miscellanea Oeconomicae. Studia i Materiały.. -Vol. R. 9., nr. No 1 (2005), s.74-82
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi