Rola ośrodków naukowych w regionalnym systemie innowacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola ośrodków naukowych w regionalnym systemie innowacji

Abstrakt

W artykule przedstawiono rolę uczelni wyższych w regionalnym systemie innowacji, na przykładzie Politechniki Warszawskiej. Artykuł zawiera wyniki badań dotyczących współpracy PW z przedsiębiorstwami high-tech na Mazowszu, opis działań podejmowanych przez władze PW, ukierunkowanych na intensyfikację współpracy z przemysłem jak również zaangażowanie PW w budowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa strony 23 - 32,
ISSN: 0860-6846
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szerenos A., Sobczak D.: Rola ośrodków naukowych w regionalnym systemie innowacji// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. -., nr. nr 11 (2006), s.23-32
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi