Rola regionalnych systemów innowacji w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola regionalnych systemów innowacji w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów

Abstrakt

Rozwinięte systemy innowacji w regionach są silnym magnesem przyciągającym przedsiębiorców, a wraz z nimi kapitał. W miarę postępu w integracji Polski z Unią Europejską czynnik bazy naukowo-badawczej i edukacyjnej, stanowiący oparcie dla procesów innowacyjnych obok czynnika dostępności komunikacyjnej i warunków środowiskowych będzie miał decydujące znaczenie w rozwoju regionalnym a tym samym w podnoszeniu konkurencyjności. Z doświadczeń rozwoju regionalnego Europy zachodniej wynika również, iż najbardziej konkurencyjne regiony to takie, które m.in. posiadają na swoim obszarze rozwiniętą sieć instytucji naukowo-badawczych tworzących innowacje. Natomiast najbardziej dynamicznie rozwijające się obszary metropolitarne gospodarki amerykańskiej stanowiły obszary dysponujące dużym potencjałem w zakresie kapitału ludzkiego oraz intensywnie go wykorzystujące.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie. Prace naukowe, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademia Świętokrzyska w Kielcach strony 680 - 688
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Szerenos A.: Rola regionalnych systemów innowacji w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów// Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie. Prace naukowe, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademia Świętokrzyska w Kielcach/ ed. eds. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004, s.680-688
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 1 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi