Rola stopy procentowej w kształtowaniu aktywności inwestycyjnej w Polsce w latach 1992-2002.**2003, 197 s. 17 rys. 28 tab. 26 wykr. bibliogr. 143 poz. Rozprawa doktorska (12.11.2003) Promotor: dr. hab. Franciszek Bławat prof. nadzw. PG - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola stopy procentowej w kształtowaniu aktywności inwestycyjnej w Polsce w latach 1992-2002.**2003, 197 s. 17 rys. 28 tab. 26 wykr. bibliogr. 143 poz. Rozprawa doktorska (12.11.2003) Promotor: dr. hab. Franciszek Bławat prof. nadzw. PG

Abstrakt

Praca zawiera rozważania teoretyczne oraz ilustracię empiryczną w odniesie-niu do zależności między stopą procentową i inwestycjami rzeczowymi przed-siębiorstw. Cel rozprawy sprowadza sie do znalezienia odpowiedzi na następu-jące pytania:1. Czy istnieje empirycznego udowodnienia wpływu stopy procentowej na skłon-ność do inwestowania?2.Jaka jest siła oddziaływania zmian stopy procentowej na aktywność inwesty-cyjną przedsiębiorstw w Polsce?

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi