Rola termodynamiki w rozwoju cywilizacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola termodynamiki w rozwoju cywilizacji

Abstrakt

Artykuł poświęcony znaczeniu i roli termodynamiki w rozwoju cywilizacji, nierozerwalnie łączącym się ze wzrostem zapotrzebowania na energię. Autorzy omówili zastosowanie termodynamiki klasycznej w fizyce zwracając uwagę na ważną rolę J.C. Maxwella w rozwoju kinetycznej teorii gazu.

Autorzy (2)

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna strony 408 - 416,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Mikielewicz J., Stąsiek J.: Rola termodynamiki w rozwoju cywilizacji// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -., nr. 11 (237) (2015), s.408-416
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi