Rozległe systemy uziemień w ochronie odgromowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozległe systemy uziemień w ochronie odgromowej

Abstrakt

W artykule zostały omówione procedury i wymagania stawiane systemom uziemień przez przepisy normalizacyjne z punktu widzenia ich skuteczności w systemie ochrony odgromowej. Podstawą tak sformułowanej oceny są pomiary z zastosowaniem metody udarowej. Metoda taka okazuje się bardzo przydatna zwłaszcza w przypadku uziemień rozległych, jakie pojawiają się we współczesnych obiektach wskutek połączenia różnych elementów uziemiających za pomocą wspólnej szyny wyrównania potencjałów. Analizowana metoda pozwala nie tylko na pomiar impedancji wypadkowej systemu uziemień, ale także na ocenę stanu połączeń poszczególnych elementów tego systemu.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 29 - 34,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Wojtas S.: Rozległe systemy uziemień w ochronie odgromowej// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. nr 29 (2011), s.29-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi