Ruch wirowy wywoływany przez ultradźwięk w płynach z relaksacją - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ruch wirowy wywoływany przez ultradźwięk w płynach z relaksacją

Abstrakt

Rozprawa doktorska poświęcona jest badaniu ruchu wirowego wywoływanego przez ultradźwięk w różnych modelach płynów z relaksacją. Ma ona charakter teoretyczny, jednak wykorzystanie uzyskanych dzięki niej wyników może przynieść lepsze zrozumienie ruchu wirowego wywoływanego przez siłę akustyczną. W I rozdziale rozprawy przedstawione zostały ogólne rozważania dotyczące akustyki nieliniowej. Rozdział II dotyczy ruchu wirowego wywoływanego przez źródło akustyczne w płynach newtonowskich. Zawarta w nim nowa metoda (użyta także w pozostałych rozdziałach) umożliwia rozdzielenie podstawowych równań na niezależne typy ruchu (mody) oraz wyprowadzenie dla tych typów ruchu równań różniczkowych opisujących ich ewolucję. Na żadnym etapie wyprowadzania równań nie zostało użyte uśrednianie po czasie, zatem przedstawione rezultaty nadają się do analizy efektów wywoływanych nie tylko przez dźwięk okresowy, ale także aperiodyczny. W kolejnych częściach (rozdziałach III, IV i V) mowa jest o ruchach wirowych generowanych przez dźwięk w różnych modelach płynów, w których zachodzi relaksacja. Rozdział III poświęcony jest płynom maxwellowskim, IV traktuje o gazach podczas reakcji chemicznych, a V dotyczy relaksacji w cząsteczkach gazu z pobudzonymi wewnętrznymi stopniami swobody. Dla każdego modelu wyprowadzone są równania określające zmiany prędkości wirowej oraz wirowości generowane przez ultradźwięk bez przyjmowania założeń odnośnie geometrii badanego przepływu. Teoria jest przedstawiona na przykładzie wirowości powstającej w polu okresowej wiązki akustycznej ulegającej słabej dyfrakcji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi