Wirowy nieliniowy przepływ lepkiego płynu wywołany przejściem fali akustycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wirowy nieliniowy przepływ lepkiego płynu wywołany przejściem fali akustycznej

Abstrakt

Rozważania niniejsze są poświęcone rozwojowi teorii nieliniowej akustyki. Koncepcja konsekwentnego podziału i definicje różnych typów ruchu w nieliniowym przepływie dają możliwość wyprowadzenia równań różniczkowych dla współdziałających modów. Następnym krokiem w rozwiązywaniu równań jest ustalenie geometrii przepływu cieczy, wpływu poszczególnych modów itp. W polach, w których dominującą rolę odgrywa dźwięk, nieliniowe straty w momencie pędu prowadzą do powstania w płynie ruchu wirowego zwanego streamingiem akustycznym. Procedura oraz wyprowadzenie równań rządzących ruchem wirowym w płynach z relaksacją jest omówiona w szczegółach. Przedstawione zostały nowe równania dotyczące streamingu akustycznego w płynach Maxwella.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wspólczesne technologie i konwersja energii : praca zbiorowa strony 115 - 122
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wojda P.: Wirowy nieliniowy przepływ lepkiego płynu wywołany przejściem fali akustycznej// Wspólczesne technologie i konwersja energii : praca zbiorowa/ ed. ed. Włodzimierz Przybylski Gdańsk: Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska, 2010, s.115-122
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi