Nieliniowa spektroskopia ultradźwiękowa jako narzędzie informacyjno-diagnostyczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nieliniowa spektroskopia ultradźwiękowa jako narzędzie informacyjno-diagnostyczne

Abstrakt

Przedstawiono nowa metodę badań nieniszczących elementów przewodzących do wykrywania defektów. W metodzie wykorzystano efekty nieliniowe powstające wskutek nieharmonicznego ruchu atomów podlegających wibracjom ultradźwiękowym (wzajemnego oddziaływania fononów ultradźwiękowych i elektronów wskutek istnienia defektu powodującego nieliniowości). Testowana próbka jest pobudzana przez sygnały harmoniczne: elektryczny i ultradźwiękowy o różnych częstotliwościach. Wskutek nieliniowości powodowanej przez defekt struktury próbki powstaje nowy sygnał harmoniczny o częstotliwości różnicowej sygnałów stymulujących. Opisano system do pomiaru spektroskopii elektro-ultradźwiękowej. Zaproponowana metoda została zweryfikowana przy pomiarach warystorów wysokonapięciowych. Stwierdzono, że amplituda sygnału intermodulacyjnego jest liniową funkcją pobudzającego sygnału ultradźwiękowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 14, strony 683 - 688,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Hasse L., Sikula J., Spiralski L.: Nieliniowa spektroskopia ultradźwiękowa jako narzędzie informacyjno-diagnostyczne // Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 14., (2007), s.683-688
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi