Spektroskopia elektro-ultradźwiękowa warystorów wysokonapięciowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Spektroskopia elektro-ultradźwiękowa warystorów wysokonapięciowych

Abstrakt

Przedstawiono nową nieniszczącą metodę wykrywania defektów dwójni-ków. W metodzie wykorzystuje się wzajemne oddziaływanie fononów ultradźwiękowych i elektronów wskutek istnienia defektu powodującego nieliniowości. Testowana próbka jest pobudzana przez sygnały harmo-niczne: elektryczny i ultradźwiękowy o różnych częstotliwościach. Wsku-tek nieliniowości powodowanej przez defekt struktury próbki powstaje nowy sygnał harmoniczny o częstotliwości różnicowej sygnałów stymulu-jących. Opisano skrótowo system do pomiaru spektroskopii elektro-ultradźwiękowej. Zaproponowana metoda została zweryfikowana przy pomiarach warystorów wysokonapięciowych. Podano zależność amplitudy sygnału intermodulacyjnego w funkcji poziomu sygnałów pobudzających.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring nr 54, strony 99 - 101,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Hasse L., Spiralski L., Sedlakova V., Sikula J.: Spektroskopia elektro-ultradźwiękowa warystorów wysokonapięciowych// Pomiary Automatyka Kontrola. -Vol. 54., nr. nr 3 (2008), s.99-101
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi