Ryzyko na rynku kredytów hipotecznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ryzyko na rynku kredytów hipotecznych

Abstrakt

W referacie przedstawiono podział ryzyka bankowego oraz precyzyjnie zdefiniowano pojęcie kredytu hipotecznego. Analizie poddano rozmiary rynku kredytów hipotecznych dla osób prywatnych w Polsce, ze szczególnym naciskiem na kredyty mieszkaniowe, które stanowią najważniejszy segment omawianego rynku. Zbadano także wartość kredytów zagrożonych. Ocenie poddano wpływ wybranych czynników, na zmiany w obszarze ryzyka bankowego, związane z udzielaniem przez banki kredytów hipotecznych, z uwzględnieniem oddziaływania kryzysu finansowego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu strony 105 - 115,
ISSN: 1426-9724
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Potrykus M.: Ryzyko na rynku kredytów hipotecznych// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. -., nr. Nr 29 (2010), s.105-115
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi