Samoocena kompetencji przedsiębiorczych i szacowane prawdopodobieństwo rozpoczęcia działalności gospodarczej a doświadczenia przedsiębiorcze w rodzinie. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Samoocena kompetencji przedsiębiorczych i szacowane prawdopodobieństwo rozpoczęcia działalności gospodarczej a doświadczenia przedsiębiorcze w rodzinie.

Abstrakt

W artykule prezentowane są wyniki badań empirycznych odnoszących się do kwestii samooceny kompetencji przedsiębiorczych oraz szacowanego prawdopodobieństwa rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w przyszłości, w kontekście zmiennej jaką jest posiadanie członka rodziny prowadzącego działalność gospodarczą. Wyniki przeprowadzonych i zaprezentowanych w artykule badań wskazują na to, że osoby posiadające członka bliskiej rodziny prowadzącego własną działalność gospodarczą wyżej oceniają własne kompetencje przedsiębiorcze. Dodatkowo, pozytywny związek pomiędzy poziomem przekonań dotyczących oceny własnych kompetencji, a szacowanym prawdopodobieństwem, że rozpocznie się własną działalność gospodarczą w niedługiej przyszłości, jest silniejszy w grupie osób posiadających członka rodziny prowadzącego działalność własną niż w grupie osób, które takiego członka rodziny nie mają.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 283 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-SA otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego strony 407 - 418,
ISSN: 2450-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Ziemiański P., Tomczak M.: Samoocena kompetencji przedsiębiorczych i szacowane prawdopodobieństwo rozpoczęcia działalności gospodarczej a doświadczenia przedsiębiorcze w rodzinie.// STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. -., nr. 48/2 (2017), s.407-418
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.18276/sip.2017.48/2-35
Bibliografia: test
 1. Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50 (2), 179-211. otwiera się w nowej karcie
 2. Ajzen, I., Fishbein, M. (2004). Questions Raised by Reasoned Action Approach: Comment on Odgen (2003). Health Psychology, 23 (4), 431-434. otwiera się w nowej karcie
 3. Bandura, A. (1997). Self-effi cacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 4. Baumeister, R., Vohs, K. (2007). Encyclopedia of Social Psychology. Thousand Oaks: SAGE. otwiera się w nowej karcie
 5. Bradley, D.E. Roberts, J.A. (2004). Self-employment and Job Satisfaction: Investigating the Role of Self-effi cacy, Depression, and Seniority. Journal of Small Business Manage- ment, 42 (1), 37-58. otwiera się w nowej karcie
 6. Chen, C., Green R., Crick A. (1998), The Self-effi cacy Expectations and Occupational Pref- erences of Females and Males. Journal of Business Venturing, 13 (4), 295-316. otwiera się w nowej karcie
 7. Giannetti, M., Simonov, A. (2004). On the Determinants of Entrepreneurial Activity: So- cial Norms, Economic Environment and Individual Characteristics. Swedish Economic Policy Review, 11 (2), 269-313. otwiera się w nowej karcie
 8. Kelley, D., Brush, C., Greene, P., Herrington, M., Ali, A., Kew, P. (2015). Global Entrepre- neurship Monitor: Special Report. Women's Entrepreneurship 2015. Global Entrepre- neurship Research Association.
 9. Kurczewska, A. (2010). Problemy pomiaru intencji przedsiębiorczych. E-mentor, 4 (36), 12-16. otwiera się w nowej karcie
 10. Liñán, F. Chen, Y.W., (2009). Development and Cross-Cultural Application of a Specifi c Instrument to Measure Entrepreneurial Intentions. Entrepreneurship Theory and Prac- tice, 33 (3), 593-617. otwiera się w nowej karcie
 11. Luszczynska, A., Gutiérrez-Doña, B., Schwarzer, R. (2005). General Self-effi cacy in Various Domains of Human Functioning: Evidence from Five Countries. International Journal of Psychology, 40 (2), 80-89. otwiera się w nowej karcie
 12. Markman, G. D., Balkin, D. B., Baron, R. A. (2002). Inventors and New Venture Formation: The Effects of General Self-effi cacy and Regretful Thinking. Entrepreneurship Theory and Practice, 27 (2), 149-165. otwiera się w nowej karcie
 13. Morris, M.H., Webb, J.W., Fu, J., Singhal S. (2013). A Competency-based Perspective on En- trepreneurship Education: Conceptual and Empirical Insights. Journal of Small Busi- ness Management, 51 (3), 352-369. otwiera się w nowej karcie
 14. Ryan, R.M., Deci, E.L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Mo- tivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55 (1), 68-78. otwiera się w nowej karcie
 15. Sánchez, J.C. (2013). The Impact of an Entrepreneurship Education Program on Entrepreneur- ial Competencies and Intention. Journal of Small Business Management, 51 (3), 447-465. otwiera się w nowej karcie
 16. Shapero, A. Sokol, L. (1982). The Social Dimensions of Entrepreneurship. W: The Encyclo- pedia of entrepreneurship (s. 72-90). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 17. Williams, D.M., Rhodes, R.E. (2014). The Confounded Self-effi cacy Construct: Conceptual Analysis and Recommendations for Future Research. Health Psychology Review, 10 (2), 1-16. otwiera się w nowej karcie
 18. Zellweger, T., Sieger, P., Halter, F. (2011). Shoud I Stay or Should I Go? Career Choice In- tentions of Students with Family Business Background. Journal of Business Venturing, 26, 521-536. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 99 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi