Samowola budowlana jako przyczyna awarii stropu wielorodzinnego budynku mieszkalnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Samowola budowlana jako przyczyna awarii stropu wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Abstrakt

W artykule przedstawiono opis usterek stropu które powstały jako następstwo jego samowolnej przbudowy przeprowadoznej bez dokumentacji remontowej oraz z pominięciem zasad wiedzy technicznej. strop pierwotnie pełniacy funkcje stropodachu został przbudowany w zakresie zmiany jego konstrukcji oraz warstw wykończeniowych, a uzyskana powierzchnia była użytkowana jako jako tars widokowy. W pracy przedstawiono propozycje naprawy polegającą na przywróceniu pierwotnej funkcji stropodachu.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Budowlany strony 36 - 40,
ISSN: 0033-2038
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Majewski T., Niedostatkiewicz M.: Samowola budowlana jako przyczyna awarii stropu wielorodzinnego budynku mieszkalnego// Przegląd Budowlany. -., nr. 9 (2013), s.36-40
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi