Scenarios in regional planning – theory and practice in Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Scenarios in regional planning – theory and practice in Poland

Abstrakt

Abstract. It is important to recognise future conditions in planning because it primes future actions. Scenarios are useful prognostic tools, especially when the social and institutional behaviour plays a crucial role. The aims of the paper are: (1) to indicate the roles and the place of scenarios in the strategic plan building process; (2) to analyse and evaluate the application of scenarios in regional planning in Poland; (3) to transpose the research results on scenarios in local planning for their application in regional planning. There are a few documents in which scenarios are applied: three strategies for regional development and two spatial development plans for regions. The author analysed the scenarios in all of those documents and offered some recommendations transposing the effects of previous research from local to regional planning.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
European Spatial Research and Policy nr 25, strony 41 - 60,
ISSN: 1231-1952
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Sołtys J.: Scenarios in regional planning – theory and practice in Poland// European Spatial Research and Policy. -Vol. 25., (2018), s.41-60
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi