Seabed characterisation using spectral moments of the echo signal - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Seabed characterisation using spectral moments of the echo signal

Abstrakt

Zbadano użyteczność zastosowania momentów spektralnych obwiedni echa w rozpoznawaniu i klasyfikacji dna morskiego. Przeprowadzono obliczenia momentów spektralnych dla około 15000 ech od dna zarejestrowanych w rejonie Bałtyku Południowego i potwierdzono tezę, że wartości tych momentów skorelowane są silnie z typem dna i rodzajem osadów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA nr 88, strony 623 - 626,
ISSN: 1610-1928
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Tęgowski J., Łubniewski Z.: Seabed characterisation using spectral moments of the echo signal// ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA. -Vol. 88., nr. 5 (2002), s.623-626
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi