Klasyfikacja dna morskiego na podstawie kątowej zależności cech echa z sonaru wielowiązkowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Klasyfikacja dna morskiego na podstawie kątowej zależności cech echa z sonaru wielowiązkowego

Abstrakt

Przedstawiono metodę rozpoznawania i klasyfikacji rodzaju dna morskiego opartą na przetwarzaniu echa z sonaru wielowiązkowego. Metoda ta polega na obliczaniu zbioru parametrów obwiedni ech dla poszczególnych wiązek, podobnie jak w metodach wykorzystujących echosondy jednowiązkowe. Następnie estymowana jest zależność wartości poszczególnych parametrów od kąta wiązki oraz badane jest powiązanie otrzymanej zależności z rodzajem dna morskiego, pod kątem użyteczności w klasyfikacji. W artykule przedstawiono i przedyskutowano wyniki otrzymane dla danych hydroakustycznych zebranych w rejonie Zatoki Gdańskiej dla kilku rodzajów dna.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 15, strony 135 - 140,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Łubniewski Z., Chybicki A.: Klasyfikacja dna morskiego na podstawie kątowej zależności cech echa z sonaru wielowiązkowego// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 15., (2008), s.135-140
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 54 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi