Selected mechanical properties of steam kiln-dried wood determined on the basis of cutting power - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Selected mechanical properties of steam kiln-dried wood determined on the basis of cutting power

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki wiązkości oraz naprężeń granicznych przy ścinaniu drewna suszonego z użyciem pary wodnej na podstawie zmierzonych wartości mocy skrawania. Badaniom poddawano próbki dębowe oraz sosnowe pochodzące z północnych regionów Pomorza. Wykazano, że przyspieszone suszenie drewna z użyciem pary wywołuje obniżenie badanych właściwości mechanicznych, które wyznaczano z wykorzystaniem współczesnej mechaniki pękania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology
ISSN: 1898-5912
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Orłowski K., Wierzbowski M.: Selected mechanical properties of steam kiln-dried wood determined on the basis of cutting power// Annals of WULS, Forestry and Wood Technology. -., nr. nr 72 (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi