Selective monoprotection of 1,4,7,10-tetraazacyclododecane via direct reactions with 4-nitrophenyl active esters - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Selective monoprotection of 1,4,7,10-tetraazacyclododecane via direct reactions with 4-nitrophenyl active esters

Abstrakt

1,4,7,10-tetraazacyklododekan jest cykliczną tetraaminą. Z chemicznego punktu widzenia wszystkie atomy azotu posiadają takie same właściwości fizykochemiczne. Jedyną różnicę stanowią ich właściwości kwasowo-zasadowe. Cyklen posiada dwa atomy azotu o obniżonej zasadowości. Właściwość ta z powodzeniem wykorzystywana jest w reakcjach jednoczesnej selektywnej substytucji dwóch atomów w pozycji 1 i 7. W przypadku bezpośredniej reakcji monopodstawienia należy liczyć się z otrzymaniem złożonej mieszaniny produktów. W niektórych przypadkach wymaga się ochrony jedynie jednego atomu azotu. W literaturze dotychczas nie opisano żadnej tego typu reakcji. Zastosowanie estrów 4-nitrofenylowych otrzymanych w reakcji z odpowiednimi chloromrówczanami lub węglanami pozwala na selektywną substytucję jednej reszty benzyloksykarbonylowej czy też tert-butoksykarbonylowej do cząsteczki cyklenu. Reakcje prowadzi się w bardzo łagodnych warunkach. Produkty reakcji mogą być izolowane przy pomocy chromatografii kolumnowej lub metodami ekstrakcyjnymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
TETRAHEDRON LETTERS nr 49, strony 6308 - 6310,
ISSN: 0040-4039
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Skwierawska A.: Selective monoprotection of 1,4,7,10-tetraazacyclododecane via direct reactions with 4-nitrophenyl active esters// TETRAHEDRON LETTERS. -Vol. 49., (2008), s.6308-6310
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi