Obliczenia złóż hydrofitowych ze względu na usuwanie azotu. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Obliczenia złóż hydrofitowych ze względu na usuwanie azotu.

Abstrakt

Obliczenia powierzchni niezbędnej dla skutecznego usuwania azotu ze ścieków w obiektach hydrofitowych, wymagają uwzględnienia różnych form występowania azotu. Ich transformacja lub usuwanie jest uzależnione od wielu czynników chemicznych i środowiskowych. Oczyszczalnie hydrofitowe z roślinnością przytwierdzoną do podłoża można rozpatrywać jako reaktory biologiczne. Usuwanie łatwo rozkładalnej substancji organicznej wyrażonej BZT oraz azotu opisuje się tu równaniem reakcji pierwszego rzędu. M. in. podano, że w obliczeniach usuwania azotu amonowego zakłada się, że jego usuwanie wyłącznie wskutek nitryfikacji, bez uwzględnienia udziału akumulacji w biomasie, ponieważ zbieranie biomasy w tego typu obiektach nie jest praktykowane. Azot ogólny w odpływie z obiektów stanowi sumę stężeń azotu amonowego pozostałego po nitryfikacji oraz azotu azotanowego pozostałego po denitryfikacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Woda - ścieki - odpady w Środowisku V. Konferencja Naukowo-Techniczna ''Oczyszczanie ścieków-nowe trendy''. strony 137 - 146
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Obarska-Pempkowiak H., Tuszyńska A.: Obliczenia złóż hydrofitowych ze względu na usuwanie azotu. // Woda - ścieki - odpady w Środowisku V. Konferencja Naukowo-Techniczna ''Oczyszczanie ścieków-nowe trendy''./ ed. A. Jędrczak, S. Myszograj, M. Mąkowski. Zielona Góra: Uniw. Zielonog., 2002, s.137-146
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi