Separation of CO2 from flue gas in air-sparged hydrocyclone (ash) reactor - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Separation of CO2 from flue gas in air-sparged hydrocyclone (ash) reactor

Abstrakt

Przedmiotem badań była absorpcja dwutlenku węgla w wodnym roztworze wodorotlenku sodu, z fazy gazowej w skali laboratoryjnej i technologicznej z wykorzystaniem reaktora typu ash. Natężenie przepływu powietrza wynosiło 900 dm3/min a wodnego roztworu NaOH 15 dm3/min w skali technologicznej. Zbadano stężenie CO2, pH w fazie ciekłej, wpływ natężenia przepływu fazy gazowej i fazy ciekłej na efektywność absorpcji

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ars Separatoria Acta strony 43 - 49,
ISSN: 1731-6340
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Żurawska M., Hupka J., Aranowski R., Misiuk S.: Separation of CO2 from flue gas in air-sparged hydrocyclone (ash) reactor// Ars Separatoria Acta. -., nr. nr 4 (2006), s.43-49
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi