Set-Bounded joined parameter and state estimation for model predictive control of integrated wastewater treatment plant systems at medium time scale. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Set-Bounded joined parameter and state estimation for model predictive control of integrated wastewater treatment plant systems at medium time scale.

Abstrakt

W artykule opisano moduł łącznej estymacji w postaci zbiorów ograniczonych (ang. set-bounded) parametrów i stanu systemu dla potrzeb sterowania predykcyjnego zintegrowanym systemem ściekowym w średniej skali czasu. Jest to jeden ze składowych elementów Inteligentnej Hierarchicznej Struktury Sterowania opracowanej w celu pokonania następujących problemów, które występują w kontrolowanym systemie: różne skale czasowe procesów, silnie nieliniowa dynamika procesów, mała liczba urządzeń pomiarowych on-line itp. Algorytm łącznej estymacji parametrów i stanu systemu w postaci zbiorów ograniczonych wyznacza krzepkie estymaty parametrów i stanu systemu dla celów sterowania predykcyjnego. Zarówno algorytm estymacji, jak i układ sterowania predykcyjnego, wykorzystują model typu "szara skrzynka" (ang. grey-box) systemu, dedykowany dla średniej skali czasu. Walidację algorytmu łącznej estymacji w postaci zbiorów ograniczonych przeprowadzono przez symulacje. W tym celu wykorzystano zarówno rzeczywiste dane zebrane w oczyszczalni ścieków w Kartuzach w Polsce oraz częściowo dane z ostatnio opracowanego i skalibrowanego modelu symulacyjnego oczyszczalni ścieków w Kartuzach. Copyright © 2004 IFAC.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Rutkowski T., Brdyś M., Konarczak K., Gmiński T.: Set-Bounded joined parameter and state estimation for model predictive control of integrated wastewater treatment plant systems at medium time scale.// / : , 2004,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi