Setups for measurement of thermal time constant of bolometers and resistive layers - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Setups for measurement of thermal time constant of bolometers and resistive layers

Abstrakt

Przedstawiono dwa układy do pomiaru termicznej stałej czasowejbolometrów i warstw rezystywnych, umożliwiające pomiar wartości tego parametru w zakresie od pojedynczych milisekund do kilku sekund. Przedstawiono wyniki pomiarów termicznej stałej czasowej wybranych warstw rezystywnych wykonanych w technologii LTCC z niestechiometrycznych tlenków lantanowo-strontowo-żelazowych oraz bolometru cienkowarstwowego wykonanego w tej samej technologii. Omówiono kierunki dalszych prac.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
RED. ZAGR. ANGIELSKI
ISSN:
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wierzba P.: Setups for measurement of thermal time constant of bolometers and resistive layers// RED. ZAGR. ANGIELSKI. -., (2006),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi