Sformułowanie ekonometrycznego modelu popytu konsumpcyjnego na dobra trwałe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sformułowanie ekonometrycznego modelu popytu konsumpcyjnego na dobra trwałe

Abstrakt

W artykule przedstawiono teoretyczną analizę możliwości wprowadzenia funkcji popytu konsumpcyjnego. Wprowadzono liniową postać statycznego modelu popytu konsumpcyjnego, a ponadto sformułowano jego postać multiplikatywną. Sformułowano też dynamiczny model popytu konsumpcyjnego w postaci liniowej i multiplikatywnej. Dokonano też analizy wybranych modeli popytu na dobra trwałego użytkowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem PG strony 119 - 134,
ISSN: 1644-499X
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Świetlik K.: Sformułowanie ekonometrycznego modelu popytu konsumpcyjnego na dobra trwałe// Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem PG. -., nr. 1 (2002), s.119-134
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi