Sieciowy transfer wiedzy w organizacji wymiaru sprawiedliwości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sieciowy transfer wiedzy w organizacji wymiaru sprawiedliwości

Abstrakt

W rozdziale przedstawiono różne rodzaje sieci międzyorganizacyjnych w ramach, których sąd może być czynnym aktorem, kreując pewne wartości zmierzające chociażby do dzielenia się wiedzą z innymi uczestnikami tych sieci. W dotychczasowej literaturze przedmiotu sądy nie były przedmiotem głębszych dociekań naukowych i stąd każda próba usystematyzowania wiedzy w tym obszarze oraz zaproponowania nowego instrumentarium, właściwego dla zarządzania wymiarem sprawiedliwości staje się cennym wkładem w rozwój nauki.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości : Wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny strony 194 - 218
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Banasik P.: Sieciowy transfer wiedzy w organizacji wymiaru sprawiedliwości// Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości : Wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny/ ed. Przemysław Banasik Sopot: Kowalewski&Wolff, 2015, s.194-218
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi