Organizacja wymiaru sprawiedliwości w strukturze sieci publicznej - możliwe interakcje - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Organizacja wymiaru sprawiedliwości w strukturze sieci publicznej - możliwe interakcje

Abstrakt

W artykule przedstawiono strukturę organizacyjną wymiaru sprawiedliwości w celu udzielenia odpowiedzi na podstawowe pytanie o możliwe w niej relacje sieciowe oraz ich siłę i sposób oddziaływania. W ramach organizacji wymiaru sprawiedliwości zdefiniowano publiczne międzyorganizacyjne sieci sądowe. Dokonano ich podziału na regulacyjne sieci międzyorganizacyjne i dobrowolne sieci międzyorganizacyjne. Przedstawiono także korzyści i zagrożenia wynikające z funkcjonowania sądowych dobrowolnych sieci międzyorganizacyjnych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
e-mentor strony 56 - 64,
ISSN: 1731-6758
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Banasik P.: Organizacja wymiaru sprawiedliwości w strukturze sieci publicznej - możliwe interakcje // e-mentor. -., nr. 2(59) (2015), s.56-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi