Mapowanie sieci międzyorganizacyjnych w wymiarze sprawiedliwości metodami social network analysis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mapowanie sieci międzyorganizacyjnych w wymiarze sprawiedliwości metodami social network analysis

Abstrakt

Mimo specyfiki wymiaru sprawiedliwości, przejawiającej się w wysokim sformalizowaniu stosunków z otoczeniem oraz wysokim sformalizowaniem struktur organizacyjnych, istnieje duży potencjał do wykorzystania mechanizmów sieciowej współpracy w celu usprawnienia funkcjonowania sądów. Jedną z możliwości jest tworzenie sieci międzyorganizacyjnych między sądami z różnych szczebli hierarchii, które będą nastawione na dzielenie się wiedzą i doświadczeniami oraz wypracowywanie wzorcowych rozwiązań. Jak wykazała analiza metodami SNA sieci zainicjowanej w ramach projektu "Wdrożenie pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości" sieć może sprzyjać tworzeniu nowych kanałów przepływu wiedzy niezależnych od biurokratycznych struktur. Mimo pewnego uproszczenia koniecznego do dokonania mapowania udało się zidentyfikować struktury powstałej sieci i wykazać ich odrębność względem formalnych struktur zwierzchnictwa.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości : Wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny strony 220 - 235
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Tomaszewski A., Banasik P.: Mapowanie sieci międzyorganizacyjnych w wymiarze sprawiedliwości metodami social network analysis// Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości : Wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny/ ed. Przemysław Banasik Sopot: Kowalewski&Wolff, 2015, s.220-235
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi