Skłonność do tworzenia pęknięć zimnych złączy ze stali ferrytyczno-austenitycznej typu dupleks 2205 przy spawaniu pod wodą metodą mokrą - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Skłonność do tworzenia pęknięć zimnych złączy ze stali ferrytyczno-austenitycznej typu dupleks 2205 przy spawaniu pod wodą metodą mokrą

Abstrakt

Spawanie pod wodą stali ferrytyczno-austenitycznych typu dupleks budzi coraz szersze zainteresowanie. Wynika to z pilnej potrzeby opracowania spawalniczych technologii naprawczych rurociągów do transportu ropy naftowej eksploatowanych pod wodą. Do badań wykorzystano metodę mokrą przy zastosowaniu spawania elektrodami otulonymi (proces 111). Wykonano technologiczne próby Tekken pod wodą na głębokości 0,5 m oraz na powietrzu. Przeprowadzono badania metalograficzne makroskopowe i mikroskopowe, pomiary zawartości ferrytu oraz pomiary twardości złączy. Uzyskane wyniki badań wykazały, że spawanie stali dupleks pod wodą może prowadzić do formowania się pęknięć zimnych. W rozpatrywanym przypadku związane jest to z niestabilnością jarzenia się łuku.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 0 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach strony 39 - 44,
ISSN: 0867-583X
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Prokop-Strzelczyńska K., Rogalski G.: Skłonność do tworzenia pęknięć zimnych złączy ze stali ferrytyczno-austenitycznej typu dupleks 2205 przy spawaniu pod wodą metodą mokrą// Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. -., iss. 2 (2016), s.39-44
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi