Badania spawalności stali S460N w środowisku wodnym z wykorzystaniem próby Tekken - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania spawalności stali S460N w środowisku wodnym z wykorzystaniem próby Tekken

Abstrakt

Spawanie w środowisku wodnym niesie ze sobą wiele problemów, wśród których najważniejszym jest skłonność stali do powstawania pęknięć zimnych. O ile w przypadku spawania na powietrzu istnieje wiele metod zapobiegania tym pęknięciom, o tyle pod wodą zastosowanie tych metod jest ograniczone. Z tego powodu konieczne jest określenie skłonności danego materiału do pękania zimnego. W pracy oceniono spawalność drobnoziarnistej stali o podwyższonej wytrzymałości S460N podczas spawania mokrego elektrodami otulonymi. Na podstawie wyników próby spawalności Tekken stwierdzono, że złącza wykonane z badanego materiału charakteryzują się wysoką skłonnością do powstania pęknięć zimnych i należy opracować metody pozwalające zniwelować ten problem.

Cytowania

  • 0
    CrossRef
  • 0
    Web of Science
  • 0
    Scopus

Jacek Tomków, Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski. (2018). Badania spawalności stali S460N w środowisku wodnym z wykorzystaniem próby Tekken, (5), 41-45. https://doi.org/10.26628/ps.v90i5.895

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Spawalnictwa strony 41 - 45,
ISSN: 0033-2364
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Tomków J., Rogalski G., Fydrych D., Łabanowski J.: Badania spawalności stali S460N w środowisku wodnym z wykorzystaniem próby Tekken// Przegląd Spawalnictwa. -., nr. 5 (2018), s.41-45
Źródła finansowania:
  • Działalność statutowa

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi