Badania spawalności stali S460N w środowisku wodnym z wykorzystaniem próby Tekken - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania spawalności stali S460N w środowisku wodnym z wykorzystaniem próby Tekken

Abstrakt

Spawanie w środowisku wodnym niesie ze sobą wiele problemów, wśród których najważniejszym jest skłonność stali do powstawania pęknięć zimnych. O ile w przypadku spawania na powietrzu istnieje wiele metod zapobiegania tym pęknięciom, o tyle pod wodą zastosowanie tych metod jest ograniczone. Z tego powodu konieczne jest określenie skłonności danego materiału do pękania zimnego. W pracy oceniono spawalność drobnoziarnistej stali o podwyższonej wytrzymałości S460N podczas spawania mokrego elektrodami otulonymi. Na podstawie wyników próby spawalności Tekken stwierdzono, że złącza wykonane z badanego materiału charakteryzują się wysoką skłonnością do powstania pęknięć zimnych i należy opracować metody pozwalające zniwelować ten problem.

Cytowania

  • 1

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Spawalnictwa strony 41 - 45,
ISSN: 0033-2364
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Tomków J., Rogalski G., Fydrych D., Łabanowski J.: Badania spawalności stali S460N w środowisku wodnym z wykorzystaniem próby Tekken// Przegląd Spawalnictwa. -., nr. 5 (2018), s.41-45
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.26628/ps.v90i5.895
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 238 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi