Wpływ mikrostruktury stali niskostopowych o wysokiej wytrzymałości na ich spawalność - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ mikrostruktury stali niskostopowych o wysokiej wytrzymałości na ich spawalność

Abstrakt

Mikrostruktura stali niskostopowych o wysokiej wytrzymałości wpływa na skłonność do pęknięć zimnych, ponieważ ma wpływ na hartowność i twardość maksymalną SWC. Dwa gatunki stali o wysokiej wytrzymałości 18G2AV i 14HNMBCu, w różnych stanach obróbki cieplnej, zostały poddane symulowanym cyklom cieplnym spawania. Maksymlana twardość SWC zależna jest od struktury przed cyklem cieplnym spawania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Materiałowa nr 24, strony 709 - 711,
ISSN: 0208-6247
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Ćwiek J., Łabanowski J.: Wpływ mikrostruktury stali niskostopowych o wysokiej wytrzymałości na ich spawalność// Inżynieria Materiałowa. -Vol. 24., nr. 6 (2003), s.709-711
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi