Skuteczność systemu eksperckiego i sztucznej inteligencji w prognozowaniu upadłości firm - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Skuteczność systemu eksperckiego i sztucznej inteligencji w prognozowaniu upadłości firm

Abstrakt

Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce. W artykule tym porównano dwie metody prognozowania zagrożeń firm upadłością: sztuczne sieci neuronowe oraz logikę rozmytą. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 185 spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Populacja ta została podzielona na próbę uczącą i testową. Każde z analizowanych przedsiębiorstw opisanych zostało za pomocą wartości bezwzględnych 14 wskaźników finansowych oraz dynamiki ich zmian.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź nr R. 13, strony 155 - 164,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Korol T.: Skuteczność systemu eksperckiego i sztucznej inteligencji w prognozowaniu upadłości firm// Pieniądze i Więź. -Vol. R. 13., nr. Nr 1 (46) (2010), s.155-164
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi