Skuteczność wykorzystywania wykresu strzałek w analizie ukształtowania poziomego toru - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Skuteczność wykorzystywania wykresu strzałek w analizie ukształtowania poziomego toru

Abstrakt

W artykule podjęto próbę sprawdzenia, w jakim stopniu wykres strzałek poziomych oddaje rzeczywisty kształt istniejącego toru. Jest to o tyle istotne, że przez dziesiątki lat wykres ten był wykorzystywany w metodach regulacji osi toru i dopiero od stosunkowo niedawna stracił swoje kluczowe znaczenie. Opracowano program komputerowy do symulacji pomiarów za pomocą uniwersalnego strzałkomierza, różniącego się od dostępnych przyrządów pomiarowych możliwością stosowania bazy pomiarowej o dowolnej długości. Podstawę analizy stanowi porównanie wykresów strzałek wygenerowanych dla rzeczywistego kształtu toru (uzyskanego w wyniku pomiarów satelitarnych) przy różnych długościach cięciwy. Umożliwiło to określenie rejonów układu geometrycznego , w których długość cięciwy w istotny sposób wpływa na kształt wykresu strzałek. Stwierdzono, że wykorzystywanie wykresu strzałek miało uzasadnienie jedynie w odniesieniu do długości samego łuku kołowego.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TTS Technika Transportu Szynowego strony 2563 - 2571,
ISSN: 1232-3829
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Koc W., Chrostowski P.: Skuteczność wykorzystywania wykresu strzałek w analizie ukształtowania poziomego toru// TTS Technika Transportu Szynowego. -., nr. nr 9 (2012), s.2563-2571
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi