Skutki ekonomiczne kryzysu finansowego dla gospodarstw domowych w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Skutki ekonomiczne kryzysu finansowego dla gospodarstw domowych w Polsce

Abstrakt

Sytuacja ekonomiczna i decyzje finansowe gospodarstw domowych funkcjonujących w gospodarce rynkowej zdeterminowane są wieloma czynnikami. Do podstawowych z nich należą dochody, koniunktura giełdowa oraz oczekiwania co przyszłych dochodów, a one zaś związane są z tym, co w danym okresie dzieje się na rynkach finansowych czy gospodarce danego kraju. Dlatego zjawiskiem, które może wywrzeć istotny wpływ na ich sytuację finansową, jest kryzys finansowy. W artykule tym poddano analizie możliwe następstwa tego zjawiska dla dochodów, oszczędności i aktywów finansowych gospodarstw domowych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomiczne Problemy Usług strony 213 - 221,
ISSN: 1640-6818
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Mazurek-Krasodomska E.: Skutki ekonomiczne kryzysu finansowego dla gospodarstw domowych w Polsce// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług. -., (2009), s.213-221
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi