Skutki przestrzenne przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych w Gdyni - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Skutki przestrzenne przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych w Gdyni

Abstrakt

Gdynia odnosi sukcesy w pozyskiwaniu środków unijnych na przedsięwzięcia rozwojowe. W artykule analizowane są: park naukowo-technologiczny, rewitalizacja ul Świętojanskiej, marina i rozwój frontu wodnego, rozwój dróg miejskich, rozwój przyjaznego środowiska transportu publicznego, budowa kolektora kanalizacyjnego dla nowego obszaru rozwojowego oraz modernizacja tradycyjnej przystani rybackiej w Gdyni Orłowie. Znaczenie tych przedsięwzięć dla rozwoju przestrzennego wydaje się oczywiste, ale przyszłe skutki, czasem też ujemne, mogą być właściwie rozpoznane i ocenione dzięki stosowaniu scsnariuszy przebiegu zdarzeń i ich wzajemnych wpływów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czasopismo Techniczne nr R. 103, strony 167 - 171,
ISSN: 0011-4561
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Sołtys J., Lendzion J.: Skutki przestrzenne przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych w Gdyni// Czasopismo Techniczne. -Vol. R. 103., nr. z. 12-Architektura (2006), s.167-171
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi