Skutki, wpływy, oddziaływania... - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Skutki, wpływy, oddziaływania...

Abstrakt

Artykuł omawia potrzebę ujednolicenia terminologii stosowanej w ocenach środowiskowych w zakresie powstawania łańcucha zmian środowiskowych. Zaprezentowano propozycję nazewnictwa elementów sekwencji przyczynowo-skutkowej, porządkując stosowane w OOS pojęcia, poczynając od określenia przyczyny wystąpienia oddziaływań, identyfikacji źródeł oddziaływań, poprzez opis oddziaływań, analizę wielkości skutków oraz ocenę znaczenia wpływów środowiskowych. Propozycję nazewnictwa pokazano na przykładzie zmian środowiskowych wywołanych realizacją i funkcjonowaniem dróg.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Problemy Ocen Środowiskowych strony 42 - 50,
ISSN: 1507-0441
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi